แจ้งชําระเงิน

เมื่อชำระสินค้าแล้วสามารถแจ้งหลักฐานการชำระเงินได้ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุด ขอบคุณที่เลือกใช้ Dr.Ray